Annamária Papp Ágh z Dunajskej Stredy sa už od roku 2007 zaoberá sprostredkovateľskou činnosťou  práce pre zdravotné sestry, opatrovateľov a opatrovateľky v Rakúsku. Za ten čas pomohla už stovkám, ba tisíckam  uchádzačov dostať sa k práci v susednej  krajine, prinášajúcej pomerne slušný príjem.  O jej úspešnej činnosti svedčí skutočnosť, že  medzitým ako majiteľka firmy AM –  Medical  voľnej živnosti sa stala oficiálnou  zástupkyňou renomovanej rakúskej  sprostredkovateľskej agentúry Antonius  PflegeDienst GmbH pre Slovensko,  Maďarsko, Česko a Poľsko. Medzitým v  Rakúsku získala nostrifikáciu pre  kvalifikáciu uchádzačov a je aj členkou  rakúskej hospodárskej komory. S ňou sme  hovorili o možnostiach uplatnenia a s tou  súvisiacimi záležitosťami uchádzačov zo  Slovenska.  Kto sa môže uchádzať o túto prácu a aké sú požiadavky na nich?       Uchádzať sa môžu samozrejme  zdravotné sestry, alebo opatrovatelia a  opatrovateľky po absolvovaní špeciálneho  kurzu v rozsahu aspoň 200 hodín.  Vyžadujeme od nich znalosť  nemeckého   jazyka  na  komunikatívnej úrovni.  Akú prácu ponúkate záujemcom?       Ide o opatrovanie starších ľudí, ktorých  zdravotný stav je rôzny. Od zdravotne  postihnutých a invalidov po tých, ktorí  požadujú iba stály dozor, alebo vedenie  domácnosti. Podľa toho vyberáme aj  uchádzačov. Samozrejme od miery ťažkosti  opatrovania závisí aj hmotné ohodnotenie  opatrovateľky.       Aké zárobky a aké výhody ponúkate  záujmcom, okrem zárobku aj v oblasti  sociálneho zabezpečenia?         Podľa stavu opatrovanej osoby denný  zárobok je v rozpätí 55-60 eur. Ale v  individuálnych prípadoch môže byť aj viac.  Opatrovaná osoba prispieva aj na cestovné  náklady opatrovateľa. Náklady na  stravovanie a ubytovanie hradí takisto  opatrovaná osoba. Vybavíme aj potrebné  pracovné povolenie. Okrem toho moja firma  zabezpečuje z Bratislavy aj odvoz a prívoz  opatrovateľa autom až po miesto   opatrovanej osoby a späť. Našim klientom,  matkám neplnoletých detí prináležia aj  prídavky na detí, ktoré sú v Rakúsku  viacnásobne vyššie než u nás. Za ten čas, čo  sa zaoberám s touto činnosťou som získala  obrovský prehľad v rakúskom právnom  systéme a v prípade potreby pomôžem  vyriešiť vyskytujúce sa problémy v daňovej  oblasti, ako aj v oblasti siálneho,  zdravotného a dôchodkového zabezpečenia.  Samotná práca prebieha v zmysle rakúskych  zákonov v dvojtýždňových turnusoch.         Prípadní záujemci ako sa môže s vami  skontaktovať?        Sídlime v Dunajskej Strede v bývalej  budove okresného úradu. Najlepšie je však,  keď mi zavolajú na mobilnom telefńe číslo  0908 227 030 podľa možnosti v pracovnom  čase a dohodneme si termín stretnutia.  +421 908 227 030 Alžbetínske nám. 1194/1 929 01 Dunajská Streda info@am-medical.eu www.am-medical.eu